‍Kim była siostra Konsolata Betrone? Kiedy żyła i z jakich działań zasłynęła? Co warto wiedzieć o Konsolacie Betrone? Sprawdźmy!

Konsola Betrone – podstawowe informacje

Historia tej świętej rozpoczyna się we Włoszech pod koniec XVIII wieku. Urodziła się 29 grudnia 1762 r. w pobożnej, ale ubogiej rodzinie. Była najmłodszą z czterech dziewczynek. W wieku dziewięciu lat zwróciła na siebie uwagę zakonu Sióstr Świętej Rodziny. 

Sprawdź formy magnezu

Maria Consolata założyła ten zakon, aby mogła lepiej służyć ubogim. Ten zakon jest również znany jako Ubogie Panie Świętej Rodziny. Była córką szlachetnego hrabiego Pietro Antonio Pombala i jego żony, hrabiny Giovanny Caroline Barbe di Novellara. Od najmłodszych lat odczuwała głębokie powołanie do służby ubogim i do zakładania fundamentów Kościoła. 

W wieku dwudziestu lat, mieszkając w Rzymie, dowiedziała się, że w Sienie we Włoszech istnieje wspólnota Ubogich Pań. Przeniosła się tam i żyła wśród tych Ubogich Pań przez następne osiem lat. Uważa się, że św. Maria Consolata była szczególnie zainteresowana ubogimi młodymi kobietami. W wieku dwudziestu dziewięciu lat kazała czterem młodym dziewczętom przyjąć habit zakonny jako Ubogie Panie Świętej Rodziny. Nazwa tego zakonu została nadana im przez św. Marię Konsolatę: Siostry Świętej Rodziny. Nowy zakon zakonnic miał służyć ubogim, zwłaszcza dziewczętom i kobietom.

Biografia siostry Konsolaty Betrone

Siostra Konsolata urodziła się 29 grudnia 1762 r. we Włoszech. Najmłodsza z czterech dziewczynek, w wieku dziewięciu lat zwróciła uwagę zakonu Sióstr Najświętszej Rodziny. Był to zakon sióstr założony przez św. Marię Consolatę, aby mogła lepiej służyć ubogim. Zakon ten znany jest również jako Ubogie Panie Świętej Rodziny. Zostały one później przeniesione na tereny wiejskie, aby opiekować się ubogimi, opuszczonymi dziewczętami i młodymi kobietami. W 1839 r. Ubogie Panie Świętej Rodziny otrzymały prawa opactwa, co doprowadziło do wybudowania pierwszego opactwa.

Betrone conolata – ciekawostki

– W XIX wieku Ubogie Panie Świętej Rodziny były bardzo znane z powodu dużej liczby cudów, które im przypisywano. Najważniejszym z nich było uzdrowienie chromej dziewczynki o imieniu Maria. 

– Najsłynniejszą siostrą tego zakonu była siostra Bonawentura. To ona założyła klasztor Najświętszego Serca w Rzymie. 

– Pierwotnie Ubogie Panie Świętej Rodziny miały prawo do zawierania kontraktu z młodą kobietą, która chciała wstąpić do zakonu. Aby obejść ten problem, ostatecznie zdecydowano się zezwolić jednej zakonnicy na zawarcie kontraktu z młodą kobietą. 

– Ubogie Panie Świętej Rodziny były również bardzo aktywne w dziedzinie edukacji, zakładając szkoły i kolegia dla dziewcząt i młodych kobiet.